Ceník

ceník platný od 1.9.2018

 

 Výkon Trvání (min) Cena (Kč)
 První logopedické vyšetření (Komplexní logopedické vyšetření) 60 800
 Logopedická terapie základní 30 400
 Cílené logopedické vyšetření (potvrzení správné výslovnosti, 
 přihlášky na VŠ)
20 250
 Výpis z dokumentace, logopedická zpráva   250