Ceník

ceník platný od 1.3.2024

 

 Výkon Trvání (min) Cena (Kč)
 První logopedické vyšetření (Komplexní logopedické vyšetření) 60 1200
 Logopedická terapie základní 30 600
 Cílené logopedické vyšetření (potvrzení správné výslovnosti, 
 přihlášky na VŠ)
20 300
 Výpis z dokumentace, logopedická zpráva   300