Ceník

ceník platný od 1.10.2022

 

 Výkon Trvání (min) Cena (Kč)
 První logopedické vyšetření (Komplexní logopedické vyšetření) 60 1000
 Logopedická terapie základní 30 500
 Cílené logopedické vyšetření (potvrzení správné výslovnosti, 
 přihlášky na VŠ)
20 300
 Výpis z dokumentace, logopedická zpráva   300