Efektivita grafomotorických kurzů

Všichni víme, že se za posledních několik desetiletí úroveň a kvalita grafomotorických schopností dětí snížila. Populace dnešních školáků a předškoláků nezvládá to, co bylo na konci 19. a počátkem 20. století normou. Svá opodstatnění tedy mají grafomotorické kurzy. Speciální pedagogové nabízí individuální a kolektivní grafonápravu. Grafomotorické kurzy se staly doslova módním trendem. Kdo nechodí na grafomotoriku, není in. Ovšem výsledky nápravy ne vždy odpovídají vynaloženému úsilí. Kolektivní kurzy v MŠ jsou přeplněné, pedagog tedy nemůže dítěti věnovat individuální péči. Tak se někdy stává, že během pololetního hodnocení dochází také k záměně výsledků jednotlivých dětí. Diskutabilní je i náplň kurzů. Převažuje procvičování na malé ploše, chybí naprosto procvičení velkých svalových skupin. Základní pohyby při psaní a kreslení vycházejí z hrubé motoriky a z pohybu velkých kloubů. Proto by měla být první rehabilitující oblastí právě oblast hrubé motoriky. Bohužel se tak vždy neděje.

 Rehabilitace jemné motoriky by měla být také propracovanější. Já ve své praxi používám jednoduché jógové sestavy pro uvolnění a procvičení velkých svalových skupin a jemné motoriky. To ale v náplni kolektivních grafomotorických kurzů chybí. Apeluji tímto na vedení MŠ, aby dobře vybíralo lektory a důsledně konzultovalo náplň kurzu.

 V této souvislosti určitě stojí za zmínku a přečtení kniha Písmo jako vědomá stopa pohybu od Táni Svatošové. Ve své knize předkládá ucelený program 30-ti lekcí metody Vědomé stopy. DYS-CENTRUM nabízí akreditované semináře metody Vědomé stopy. Pracuje se v nich se základními principy a procvičuje jednotlivé vybrané formy tchaj-ťi a jejich aplikaci na metodu Vědomé stopy. Jednotlivá lekce trvá 45 minut. Člení se na zahájení, společné cvičení v kruhu nebo ve dvojicích, zaznamenání pohybu mokrou stopou na papír a závěr.

 Pro ilustraci efektivity kurzů uvádím krátké šetření, které jsem provedla ve své ambulanci. Zahrnuje děti narozené v rozmezí let 2005, 2006, 2007. Všechny děti absolvovaly kolektivní kurz grafomotoriky v MŠ v délce 4 měsíců. Výsledky jsem zaznamenala do tabulek. Zaměřila jsem se na správný úchop psacího náčiní a jeho fixaci po ukončení kurzu. Uvolněnost ruky jsem nehodnotila.

Tab 1. Správnost úchopu podle pohlaví a laterality.

 

Lateralita P

Úchop

-          +

Lateralita

L

Úchop

-           +

Dívky

33

    28     5

1

      1      -

Chlapci

32

    22    10

5

      3      2

Celkem

65

    50    15

6

      4      2

 

Lateralita

nevyhraněná

Úchop

-          +

Dívky

-           

-      -

Chlapci

3

      3      -

Celkem

3

      3      

 

Tab 2. Rozložení pohlaví dle roku narození.

Rok nar.

Dívky

Chlapci

2005

10

11

2006

11

17

2007

13

12

Celkem

34

40

 

 

Uvědomme si, že za tyto kurzy rodiče platí. S ohledem na jejich rostoucí počet se jedná o finančně zajímavou příležitost pro speciální pedagogy. Ovšem například moje šetření ukázalo, že ze 74 hodnocených dětí vykazovalo po absolvování kurzu vysoké procento  nesprávný úchop (57 dětí = 77%!). V této souvislosti stojí za zamyšlení, jaká je kvalita kurzů, profesionalita poskytovatelů a jejich etika odpovědnosti.

 

 

Mgr. Petra Tabačíková

Klinický logoped

petratab@tiscali.cz

 

28.10.2012