Služby

Klinická logopedie nabízí komplexní logopedickou péči o dětské a dospělé klienty.

Ambulance není smluvním partnerem zdravotní pojišťovny.

Terapie:

DĚTI:

- celková diagnostika řečového projevu (už od 2 let věku)

- náprava výslovnosti

- posouzení školní zralosti

- diagnostika a náprava specifických poruch učení

- terapie úpravy koktavosti

- terapie zpomalování řečového tempa

- terapie opožděného vývoje řeči

- posouzení a rozvoj motorických dovedností dítěte

- dechová, fonační a artikulační cvičení

- relaxace

- míčkování

- stimulace řečových center akupresurou

- rozbor kresby

- grafologický rozbor písma

 

DOSPĚLÍ:

- náprava výslovnosti (sykavky, R, Ř, …)

- práce s pacienty po centrální mozkové příhodě

- úprava koktavosti

- úprava řečového tempa

- dechová, fonační a artikulační cvičení

- potvrzení o správné výslovnosti

- rozbor kresby

- grafologický rozbor písma